Pháp chế

title Pháp chế

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Thứ sáu, 08/01/2021, 03:09 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 30/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2020. Bãi bỏ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

Đính kèm file: Nghị định số 130/2020/NĐ-CP

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 1718
Tin đã đưa