Pháp chế

title Pháp chế

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
Thứ ba, 29/12/2020, 07:35 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 18/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/02/2021.

Nghị định này bãi bỏ khoản 4 Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; các khoản 8, 10, 15, 31, 46, 56 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP.

Bỏ cụm từ “dồn điền đổi thửa” tại khoản 4 Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Đính kèm file: Nghị định số 148/2020/NĐ-CP

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 791
Tin đã đưa