Pháp chế

title Hướng dẫn thực hiện pháp luật

Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Thứ bảy, 10/04/2021, 02:45 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 01/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Đính kèm file: Nghị định số 49/2021/NĐ-CP.

QT

Số lượng lượt xem: 369
Tin đã đưa