Pháp chế

title Pháp chế

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Thứ năm, 05/12/2019, 01:02 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 2729
Tin đã đưa