Pháp chế

title Chỉ đạo của lãnh đạo

Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
Thứ hai, 29/03/2021, 01:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 29/3/2021, Sở Xây dựng có Văn bản số 3305/SXD-PC về việc phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” gửi Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở, Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Qua đó thông tin như sau:

Thực hiện Công văn số 966/STP-PBGDPL ngày 17/3/2021 của Sở Tư pháp về đề nghị phối hợp triển khai, hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” theo Công văn số 655/BTC ngày 11/3/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” - Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở chỉ đạo như sau:

1. Giao Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, cụ thể như sau:

- Tên gọi: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”.

- Phạm vi: cuộc thi được phát dộng trên toàn quốc.

- Đối tượng: Công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài.

- Thời gian tổ chức cuộc thi: Từ 0 giờ 00 ngày 01/4/2021 đến 24 giờ ngày 30/4/2021.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở đăng ký trực tiếp tại địa chỉ website của Cuộc thi: http://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn (Thể lệ cuộc thi chi tiết đính kèm)

Cuộc thi mang ý nghĩa rất quan trọng, để góp phần thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đề nghị Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia cuộc thi, lập báo cáo số lượng cá nhân của phòng chuyên môn, đơn vị tham gia cuộc thi gửi về Phòng Pháp chế để tổng hợp gửi Sở Tư pháp theo yêu cầu.

2. Giao Văn phòng Sở đăng tải các nội dung tuyên truyền về bầu cử và Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên Trang thông tin điện tử của Sở.

Giám đốc Sở Xây dựng yêu cầu Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở, Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị thực hiện nội dung trên.

Đính kèm file: Văn bản số 3305/SXD-PC.

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 835
Tin đã đưa