Pháp chế

title Pháp chế

Phổ biến Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài.
Thứ sáu, 11/01/2019, 06:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/5/2018 thay thế Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 22/1/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài, Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 01/7/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ủy quyền xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài và các văn bản trước đây có nội dung trái với với Quyết định này.

Quyết định được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử cơ sở dữ liệu quốc gia về Văn bản pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh: http://vbpl.vn/thanhphohochiminh.

Số lượng lượt xem: 929
Tin đã đưa