Pháp chế

title Tài liệu tuyên truyền

Phối hợp tuyên truyền Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
Thứ năm, 20/08/2020, 02:57 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 881/UBND-NCPC ngày 12/3/2020 về triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, Sở Tư pháp đã xây dựng Tờ gấp giới thiệu về Thừa phát lại và Tài liệu tuyên truyền về Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, các tài liệu này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (http://sotuphap.hochiminhcity.gov.vn) và Cổng thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh (http://tuyentruyenphapluat.tphcm.gov.vn).

Đính kèm file:

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ;

- Tờ gấp giới thiệu về Thừa phát lại;

- Tài liệu tuyên truyền về Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 855
Tin đã đưa