Pháp chế

title Phổ biến chế độ - chính sách

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Thứ hai, 22/06/2020, 00:57 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Chiều 17/6, tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa 14, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Có 449/462 đại biểu có mặt biểu quyết thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

10 Luật thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV:

 

STT

Tên văn bản Luật

Ngày

thông qua

Ngày có hiệu lực

1

Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020

10/6/2020

01/01/2021

2

Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án 2020

16/6/2020

01/01/2021

3

Luật Thanh niên 2020

16/6/2020

01/01/2021

4

Luật Doanh nghiệp 2020

17/6/2020

01/01/2021

5

Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020

17/6/2020

01/7/2021

6

Luật Đầu tư 2020

17/6/2020

01/01/2021

7

Luật Xây dựng sửa đổi 2020

17/6/2020

01/01/2021

8

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020

18/6/2020

01/01/2021

9

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020

18/6/2020

01/01/2021

10

Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020

19/6/2020

01/01/2021

 

QT

Số lượng lượt xem: 1424
Tin đã đưa