Pháp chế

title Pháp chế

Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 29/04/2022 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ ba, 19/07/2022, 09:16 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Quyết định số 1439/QĐ-UBND

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 134
Tin đã đưa