Pháp chế

title Pháp chế

Quyết định số 2192/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quyết định bãi bỏ Chỉ thị số 16/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ hai, 21/06/2021, 08:12 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 16/6/2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 2192/QĐ-UBND về việc ban hành Quyết định bãi bỏ Chỉ thị số 16/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Đính kèm file: Quyết định số 2192/QĐ-UBND

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 216
Tin đã đưa