Pháp chế

title Pháp chế

Quyết định số 3493/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ ba, 15/08/2017, 06:01 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

 

Quyết định số 3493/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung cụ thể của từng thụ tục hành chính

 

Số lượng lượt xem: 850
Tin đã đưa