Pháp chế

title Pháp chế

Quyết định số 5091/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng
Thứ năm, 05/10/2017, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Công bố kèm theo Quyết định này 10 thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở, lĩnh vực phát triển đô thị, lĩnh vực kinh doanh bất động sản, lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng.

Danh mục và nội dung chi tiết của thủ tục hành chính

Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ: http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx

Và trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng tại địa chỉ: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/home.

Số lượng lượt xem: 916
Tin đã đưa