Pháp chế

title Pháp chế

Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động hợp lệ của các tổ chức (05/5/2015)
Thứ tư, 06/05/2015, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng công bố thông tin của các tổ chức: Công ty Cổ phần Kiến trúc Văn Tấn Hoàng, Công ty TNHH Xây dựng - Địa chất - Khoáng sản Vĩnh An, Công ty TNHH Tư vấn thiết kế kỹ thuật Hiệp Hòa, Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn xây dựng Á Đông, Công ty Cổ phần Tư vấn Giao thông Công chánh là hợp lệ và được đăng trên trang thông tin của Sở Xây dựng.

Căn cứ Điều 4 và Điều 6, Chương II, Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25 tháng 08 năm 2014 của Bộ Xây dựng về Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình; hồ sơ của tổ chức hợp lệ. Sở Xây dựng công bố thông tin của các tổ chức: Công ty Cổ phần Kiến trúc Văn Tấn Hoàng, Công ty TNHH Xây dựng - Địa chất - Khoáng sản Vĩnh An, Công ty TNHH Tư vấn thiết kế kỹ thuật Hiệp Hòa, Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn xây dựng Á Đông, Công ty Cổ phần Tư vấn Giao thông Công chánh là hợp lệ và được đăng trên trang thông tin của Sở Xây dựng.

 

Số lượng lượt xem: 1060
Tin đã đưa