Pháp chế

title Pháp chế

Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động hợp lệ của Công ty Cổ phần Phú Hòa ADP
Thứ bảy, 09/05/2015, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ Điều 4 và Điều 6, Chương II, Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25 tháng 08 năm 2014 của Bộ Xây dựng về Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình; hồ sơ của tổ chức hợp lệ. Sở Xây dựng công bố thông tin của tổ chức: Công ty Cổ phần Phú Hòa ADP

Phụ lục 1. Đăng ký công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty Cổ phần Phú Hòa ADP

Số lượng lượt xem: 1192
Tin đã đưa