Pháp chế

title Pháp chế

Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức: Công ty TNHH Thiết kế & Xây dựng D.C, Công ty Cổ phần Tư vấn Đông Tây, Công ty Thương mại và Dịch vụ Xây dựng Phú Hưng Thịnh (17/04/2015)Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH đầu tư - tư vấn - xây dựng Gia Định (17/04/2015)
Thứ ba, 21/04/2015, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng công bố thông tin của các tổ chức: Công ty TNHH Thiết kế & Xây dựng D.C, Công ty Cổ phần Tư vấn Đông Tây, Công ty Thương mại và Dịch vụ Xây dựng Phú Hưng Thịnh là hợp lệ và được đăng trên trang thông tin của Sở Xây dựng.

Căn cứ Điều 4 và Điều 6, Chương II, Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25 tháng 08 năm 2014  của Bộ Xây dựng về Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình; hồ sơ của tổ chức hợp lệ. Sở Xây dựng công bố thông tin của các tổ chức: Công ty TNHH Thiết kế & Xây dựng D.C, Công ty Cổ phần Tư vấn Đông Tây, Công ty Thương mại và Dịch vụ Xây dựng Phú Hưng Thịnh là hợp lệ và được đăng trên trang thông tin của Sở Xây dựng.

Số lượng lượt xem: 668
Tin đã đưa