Pháp chế

title Pháp chế

Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cơ điện lạnh P&M và Công ty Cổ phần Tư vấn Quy hoạch Xây dựng và Hạ tầng đô thị Hoàng An
Thứ hai, 01/06/2015, 03:39 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cơ điện lạnh P&M và Công ty Cổ phần Tư vấn Quy hoạch Xây dựng và Hạ tầng đô thị Hoàng An là hợp lệ và được đăng trên trang thông tin của Sở Xây dựng.

Căn cứ Điều 4 và Điều 6, Chương II, Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25 tháng 08 năm 2014  của Bộ Xây dựng về Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình; hồ sơ của tổ chức hợp lệ. Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cơ điện lạnh P&M và Công ty Cổ phần Tư vấn Quy hoạch Xây dựng và Hạ tầng đô thị Hoàng An là hợp lệ và được đăng trên trang thông tin của Sở Xây dựng.

1. Thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cơ điện lạnh P&M

2. Thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn Quy hoạch Xây dựng và Hạ tầng đô thị Hoàng An

 

Số lượng lượt xem: 1087
Tin đã đưa