Pháp chế

title Pháp chế

Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Việt Bách, Công ty Cổ phần Tư vấn Khảo sát Kiểm định xây dựng Trường Sơn, Công ty TNHH SX – TM – XD Hưng Việt.
Thứ ba, 30/06/2015, 00:39 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Việt Bách, Công ty Cổ phần Tư vấn Khảo sát Kiểm định xây dựng Trường Sơn, Công ty TNHH SX – TM – XD Hưng Việt là hợp lệ và được đăng trên trang thông tin của Sở Xây dựng

Căn cứ Điều 4 và Điều 6, Chương II, Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25 tháng 08 năm 2014  của Bộ Xây dựng về Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình; hồ sơ của tổ chức hợp lệ. Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Việt Bách, Công ty Cổ phần Tư vấn Khảo sát Kiểm định xây dựng Trường Sơn, Công ty TNHH SX – TM – XD Hưng Việt là hợp lệ và được đăng trên trang thông tin của Sở Xây dựng.

1. Thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Việt Bách

2. Thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn Khảo sát Kiểm định xây dựng Trường Sơn

3. Thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH SX – TM – XD Hưng Việt

Số lượng lượt xem: 758
Tin đã đưa