Pháp chế

title Pháp chế

Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Giao thông Mê Kông, Công ty Cổ phần Kiến trúc PI và Công ty TNHH Indochine Engineering Việt Nam
Thứ hai, 20/04/2015, 07:58 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

S Sở Xây dựng công bố thông tin của các công ty sau đây là hợp lệ và đăng trên trang thông tin của Sở Xây dựng: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Giao thông Mê Kông, Công ty Cổ phần Kiến trúc PI và Công ty TNHH Indochine Engineering Việt Nam.

Căn cứ Điều 4 và Điều 6, Chương II, Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25 tháng 08 năm 2014  của Bộ Xây dựng về Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình; hồ sơ của tổ chức hợp lệ. Sở Xây dựng công bố thông tin của các công ty sau đây là hợp lệ và được đăng trên trang thông tin của Sở Xây dựng: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Giao thông Mê Kông, Công ty Cổ phần Kiến trúc PI và Công ty TNHH Indochine Engineering Việt Nam.

 

1/ Phụ lục 1. Đăng ký công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Giao thông Mê Kông

2/  Phụ lục 1. Đăng ký công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty Cổ phần Kiến trúc PI

3/ Phụ lục 1. Đăng ký công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH Indochine Engineering Việt Nam

Số lượng lượt xem: 1006
Tin đã đưa