Pháp chế

title Pháp chế

Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tổng hợp Hưng Gia S.G.
Thứ hai, 20/04/2015, 08:06 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng công bố thông tin hợp lệ của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tổng hợp Hưng Gia S.G. trên trang thông tin của Sở Xây dựng

Căn cứ Điều 4 và Điều 6, Chương II, Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25 tháng 08 năm 2014  của Bộ Xây dựng về Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình; hồ sơ của tổ chức hợp lệ. Sở Xây dựng công bố thông tin của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tổng hợp Hưng Gia S.G.  là hợp lệ và được đăng trên trang thông tin của Sở Xây dựng

 

Phụ lục 1. Đăng ký công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tổng hợp Hưng Gia S.G.

Số lượng lượt xem: 849
Tin đã đưa