Pháp chế

title Pháp chế

Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức ngày 24/3/2015
Thứ năm, 26/03/2015, 00:40 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ Điều 4 và Điều 6, Chương II, Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25 tháng 08 năm 2014  của Bộ Xây dựng về Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình; hồ sơ của tổ chức hợp lệ. Sở Xây dựng công bố thông tin của công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Miền Trung và công ty TNHH tư vấn thiết kế - xây dựng Nhật Vỹ  trên trang thông tin của Sở Xây dựng. 

Phụ lục 1. Đăng ký công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Miền Trung

Phụ lục 1. Đăng ký công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của công ty TNHH tư vấn thiết kế - xây dựng Nhật Vỹ  

Số lượng lượt xem: 1428
Tin đã đưa