Pháp chế

title Pháp chế

Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức ngày 25/3/2015
Thứ hai, 30/03/2015, 04:58 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng công bố thông tin của công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển công nghệ Phú Quang trên trang thông tin của Sở Xây dựng.

Căn cứ Điều 4 và Điều 6, Chương II, Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25 tháng 08 năm 2014  của Bộ Xây dựng về Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình; hồ sơ của tổ chức hợp lệ. Sở Xây dựng công bố thông tin của công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển công nghệ Phú Quang trên trang thông tin của Sở Xây dựng.

Phụ lục1. Đăng ký công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển công nghệ Phú Quang

 

Số lượng lượt xem: 1436
Tin đã đưa