Pháp chế

title Pháp chế

Sở Xây dựng ký QĐ mới về ban hành danh mục ngành nghề đào tạo được xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công XDCT.
Chủ nhật, 31/07/2011, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 22 tháng 7 năm 2011, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Văn Hiệp đã ký quyết định số 870/QĐ-SXD-QLCLXD về việc ban hành tạm thời danh mục ngành nghề đào tạo được xét cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình.

Ngày 22 tháng 7 năm 2011, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Văn Hiệp đã ký quyết định số 870/QĐ-SXD-QLCLXD về việc ban hành tạm thời danh mục ngành nghề đào tạo được xét cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình.

Sở Xây dựngcăn cứ vào danh mục tạm thời này, để hướng dẫn, tiếp nhận và thẩm tra hồ sơ của cá nhân đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình; Trường hợp có những ngành nghề được Bộ Xây Dựng hướng dẫn khác với nội dung danh mục này, Phòng Quản lý Chất lượng Công trình xây dựng áp dụng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng; Trong thời gian thực hiện nếu có những ngành nghề phát sinh, Phòng Quản lý Chất lượng Công trình xây dựng xem xét điều chỉnh, bổ sung trình Giám đốc Sở ban hành.

Quyết định nàu có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 năm 2011 và thay thế Quyết định số 2025/TB-XD-QLSXKD ngày 10/06/2008 của Giám đốc Sở Xây dựng

Số lượng lượt xem: 585