Pháp chế

title Pháp chế

Thông báo công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức (đã nộp hồ sơ từ ngày 13/10/2014 đến ngày 01/12/2014)
Thứ năm, 04/12/2014, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng công bố thông tin của 13 tổ chức đã nộp hồ sơ công bố từ ngày 13/10/2014 đến ngày 01/12/2014 (13 tổ chức) để đăng tải lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, gồm:

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Xây dựng quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình; 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 8280/VP-ĐTMT ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25 tháng 8 năm 2014,

Sở Xây dựng công bố thông tin của 12 tổ chức đã nộp hồ sơ công bố từ ngày 13/10/2014 đến ngày 01/12/2014 (12 tổ chức) để đăng tải lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, gồm:

Số lượng lượt xem: 505
Tin đã đưa