Pháp chế

title Pháp chế

Thông báo số 11315/TB-SXD-VP ngày 28/7/2017 về việc hướng dẫn thực hiện hoạt động khảo sát, khoan cọc thử, khoan thăm dò địa chất, thí nghiệm hiện trường phục vụ cho công tác thiết kế xây dựng công trình dân dụng trên địa bàn Thành phố
Thứ ba, 01/08/2017, 07:52 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thông báo số 11315/TB-SXD-VP ngày 28/7/2017 về việc hướng dẫn thực hiện hoạt động khảo sát, khoan cọc thử,  khoan thăm dò địa chất, thí nghiệm hiện trường phục vụ cho công tác thiết kế xây dựng công trình dân dụng  trên địa bàn Thành phố

 

Số lượng lượt xem: 1036
Tin đã đưa