Pháp chế

title Pháp chế

Thông báo số 1507/TB-SXD-VP về việc thực hiện mức thu phí, lệ phí tại Sở Xây dựng
Thứ ba, 27/03/2012, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng

Sở Xây dựng thông báo về mức thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng; lệ phí cấp chứng chỉ giám sát thi công xây dựng; lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng; lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài được quy định như sau:

1/ Mức thu lệ phí cấp lần đầu quy định như sau:

-Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng: 300.000 (ba trăm nghìn) đồng/chứng chỉ.

-Lệ phí cấp chứng chỉ giám sát thi công xây dựng: 300.000 (ba trăm nghìn) đồng/chứng chỉ.

-Lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng: 300.000 ( ba trăm nghìn) đồng/chứng chỉ.

2/ Mức thu lệ phí cấp lại, cấp bổ sung như sau:

-Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng: 150.000 (một trăm năm mươi nghìn) đồng/chứng chỉ.

-Lệ phí cấp chứng chỉ giám sát thi công xây dựng: 150.000 (một trăm năm mươi nghìn) đồng/chứng chỉ.

-Lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng: 150.000 (một trăm năm mươi nghìn) đồng/chứng chỉ.

3/ Lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài:2.000.000 (hai triệu) đồng/giấy phép.

Việc thực hiện mức thu lệ phí nêu trên được niêm yết và thu tại Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ, áp dụng từ ngày 01/5/2012.

Văn phòng Sở chịu trách nhiệm cử cán bộ thu theo quy định. Cuối ngày lập báo cáo số tiền đã thực hiện được trong ngày và nộp toàn bộ vào quỹ của Sở theo quy định.

Số lượng lượt xem: 450
Tin đã đưa