Pháp chế

title Pháp chế

Thông báo số 4583/TB-SXD-PC ngày 29/04/2021 của Sở Xây dựng về việc hoãn Hội nghị phổ biến, tập huấn Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung và các Nghị định mới của Chính phủ
Thứ năm, 29/04/2021, 01:51 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 29/04/2021, Sở Xây dựng có Thông báo số 4583/TB-SXD-PC về việc hoãn Hội nghị phổ biến, tập huấn Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung và các Nghị định mới của Chính phủ.

Qua đó thông tin như sau:

Ngày 14/4/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch 3980/KH-SXD-PC về tổ chức Hội nghị phổ biến, tập huấn Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Ngày 15/4/2021, Sở Xây dựng có Thông báo số 4076/TB-SXD-PC mời các cơ quan, đơn vị đến tham dự Hội nghị nêu trên. Sở Xây dựng đã nhận được đăng ký tham dự tập huấn của các cơ quan, đơn vị.

Ngày 28/4/2021, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố có Thông báo số 329/TB-VP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong về tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp;  Ủy ban nhân dân thành phố có Công văn số 1290/UBND-VX ngày 26/4/2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, nhằm đảm báo an toàn trong tình hình dịch bệnh COVID-19, Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, dơn vị về việc tạm hoãn tổ chức Hội nghị nêu trên, dời thời gian tổ chức Hội nghị vào tháng 6 năm 2021 (Sở Xây dựng sẽ có thông báo cụ thể về ngày tổ chức Hội nghị).

Sở Xây dựng thông tin đến cơ quan, đơn vị được biết. Mong quý cơ quan, đơn vị thông cảm.

Đính kèm file: Thông báo số 4583/TB-SXD-PC

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 600
Tin đã đưa