Pháp chế

title Hướng dẫn thực hiện pháp luật

Thông báo về việc tham dự Hội nghị phổ biến, tập huấn Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi, đổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021
Thứ hai, 26/04/2021, 02:28 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện Kế hoạch 3980/KH-SXD-PC ngày 14/4/2021 của Sở Xây dựng về phổ biến, tập huấn Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, Sở Xây dựng kính mời các cơ quan, đơn vị đến tham dự:

- Thời gian: 8 giờ 00 – 17 giờ 00, ngày 06 tháng 5 năm 2021 (thứ Năm).

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị White Palace, địa chỉ 194 đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Báo cáo viên: Lãnh đạo Cục Giám định xây dựng và Cục Quản lý hoạt động xây dựng

Để thuận tiện trong công tác chuẩn bị, Sở Xây dựng đề nghị cơ quan, đơn vị gửi danh sách người tham dự Hội nghị về Sở Xây dựng (theo số lượng phân bổ mời tham dự tại Kế hoạch đính kèm) qua địa chỉ email: nttnga.sxd@tphcm.gov.vn trước ngày 23/4/2021. Mọi thông tin liên lạc, trao đổi trước Hội nghị liên hệ bà Nguyễn Thị Thúy Nga, số điện thoại 098.3096878.

Đính kèm file: Thông báo số 4076/TB-SXD-PC ngày 15/4/2021 của Sở Xây dựng v/v tham dự Hội nghị phổ biến, tập huấn Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi, đổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 1243
Tin đã đưa