Pháp chế

title Pháp chế

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, tập huấn Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và các Nghị định quy định chi tiết thi hành
Thứ năm, 11/11/2021, 06:10 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ Thông báo số 9923/TB-SXD-PC ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Sở Xây dựng về tổ chức phổ biến, tập huấn Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Sở Xây dựng trân trọng thông báo đến các cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức, cá nhân thông tin về hội nghị để Quý đơn vị, cá nhân biết và tham dự:

1. Thời gian:  07 giờ 30, thứ Sáu, ngày 12 tháng 11 năm 2021 (kênh sẽ được mở trước 30 phút)

2. Địa chỉ đường link tham dự hội nghị phổ biến, tập huấn trực tuyến:

https://us02web.zoom.us/j/81971996320?pwd=SVh0eUpCd25WOE0xNTVNVDIrQXQ1QT09

Meeting ID: 819 7199 6320

Passcode: 12345

Sở Xây dựng sẽ thử đường truyền vào lúc 16 giờ, thứ Năm ngày 11 tháng 11 năm 2021, đơn vị có nhu cầu thử đường truyền có thể liên lạc bà Hoàng Thị Thủy, số điện thoại 0909.04.22.99 để được hướng dẫn.

Ngoài ra, hội nghị được phát sóng trực tiếp (livertream) trên youtube Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, các đơn vị, cá nhân có nhu cầu theo dõi trực tiếp có thể theo dõi tại Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, như sau:

- Click vào Banner trên Trang chủ HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN, TẬP HUẤN LUẬT XÂY DỰNG SỐ 62/2020/QH14 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XÂY DỰNG; NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2021/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 01 NĂM 2021; NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/2021/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 3 NĂM 2021:

- Hoặc theo link youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=np1-twAWgEY

 

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 1377
Tin đã đưa