Pháp chế

title Pháp chế

Thông báo về việc tổ chức phổ biến, tập huấn Luật Xây dựng số 62/2020/QH14, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP (Thông báo lần 2)
Thứ sáu, 29/10/2021, 01:54 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 22/10/2021, Sở Xây dựng có Thông báo số 9923/TB-SXD-PC về việc tổ chức phổ biến, tập huấn Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Qua đó, thông tin như sau:

Ngày 14/4/2021, Sở Xây dựng phối hợp với Cục Giám định xây dựng – Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch số 3980/KH-SXD-PC về tổ chức phổ biến, tập huấn Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng,

Ngày 15/4/2021, Sở Xây dựng có Thông báo số 4076/TB-SXD-PC về tham dự Hội nghị tổ chức phổ biến, tập huấn Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, các Nghị định, các văn bản hướng dẫn thi hành và nhận được số lượng đăng ký tham dự của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố; Sở, ngành thành phố; Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; Phòng Quản lý đô thị Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; Ban Quản lý dự án khu vực Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; Hiệp hội ngành xây dựng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Ban Quản lý Khu Chế xuất - Khu Công nghiệp, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu Nam, Khu Công nghệ cao, Đường sắt đô thị thành phố, Khu đô thị Tây Bắc; Thành viên Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng; các nhà thầu, tư vấn, giám sát thi công xây dựng công trình và cơ quan báo đài với số lượng tham dự khoảng 500 người.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, Ủy ban nhân dân Thành phố có Công Văn số 1290/UBND- VX ngày 26 tháng 4 năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, Sở Xây dựng tạm hoãn tổ chức hội nghị theo Thông báo số 4583/TB-SXD-PC ngày 29/4/2021.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid – 19 cơ bản đã được kiểm soát. Để kịp thời phổ biến, tập huấn Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, các Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn, phổ biến các văn bản nêu trên, dự kiến thứ Sáu, ngày 12/11/2021.

Sở Xây dựng gửi thông báo đến các đơn vị theo nơi nhận dưới đây để biết và xác nhận việc tham dự, đăng ký tham dự hội nghị trực tuyến.

Mọi thông tin vui lòng gửi về Bà Hoàng Thị Thủy; Số điện thoại 0909.04.22.99; Email: htthuy.sxd@tphcm.gov.vn trước ngày thứ Tư, ngày 27/10/2021. Sau khi nhận được danh sách tham dự, Sở Xây dựng sẽ thông tin chính thức đến các đơn vị về thời gian, đường link tham dự hội nghị trực tuyến.

Các đơn vị có nội dung cần thảo luận đề nghị gửi mail trước cho Ban Tổ chức Hội nghị (theo mẫu đính kèm).

Đính kèm file:

- Thông báo số 9923/TB-SXD-PC;

- Kế hoạch số 3980/KH-SXD-PC;

- Phiếu đặt câu hỏi thảo luận.

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 741
Tin đã đưa