Pháp chế

title Hướng dẫn thực hiện pháp luật

Thông tư số 01/2020/TT-BXD ngày 06/4/2020 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
Thứ năm, 21/05/2020, 01:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 06/4/2020, Bộ Xây dựng có Thông tư số 01/2020/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình, mã số QCVN 06:2020/BXD.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020 và thay thế Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình, mã số QCVN 06:2010/BXD.

Nội dung Thông tư số 01/2020/TT-BXD được đăng tải tại đây.

Nội dung QCVN 06:2020/BXD được đăng tải tại đây.

 

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 5565
Tin đã đưa