Pháp chế

title Pháp chế

Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025
Thứ hai, 18/07/2022, 09:17 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Thông tư số 01/2022/TT-BXD

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 299
Tin đã đưa