Pháp chế

title Pháp chế

Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022  của Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Thứ tư, 27/07/2022, 07:47 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Thông tư số 03/2022/TT-BTP

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 202
Tin đã đưa