Pháp chế

title Pháp chế

Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Thứ năm, 21/07/2022, 01:46 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 258
Tin đã đưa