Pháp chế

title Pháp chế

Tờ gấp tìm hiểu chức năng lập vi bằng của Thừa phát lại
Thứ hai, 18/03/2019, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 431/STP-BTTP  ngày 16/01/2019 và   file PDF tờ gấp tìm hiểu chức năng lập vi bằng của Thừa phát lại.

Số lượng lượt xem: 925
Tin đã đưa