Pháp chế

title Pháp chế

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Thứ ba, 18/08/2020, 09:17 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 20/7/2020, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BXD về sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nội dung Thông tư số 02/2020/TT-BXD được đăng tải tại đây.

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 1097
Tin đã đưa