Pháp chế

title Pháp chế

Triển khai Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20/8/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
Thứ sáu, 16/10/2020, 08:23 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 20/8/2020, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội có Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH về ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH thay thế Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16/6/2016.

Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/10/2020.

Đính kèm file: Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 582
Tin đã đưa