Pháp chế

title Pháp chế

Triển khai thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án
Thứ năm, 03/06/2021, 03:13 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 1207/UBND-NCPC ngày 20/4/2021 về việc triển khai Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, Sở Xây dựng đăng tải nội dung Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án trên Trang thông tin điện tử, như sau:

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 16/6/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

Luật này quy định nguyên tắc, chính sách của Nhà nước về hòa giải, đối thoại tại Tòa án; quyền, nghĩa vụ của Hòa giải viên tại Tòa án, các bên tham gia hòa giải, đối thoại tại Tòa án; trách nhiệm của Tòa án trong hoạt động hòa giải, đối thoại; trình tự, thủ tục hòa giải, đối thoại và công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án.

Hòa giải, đối thoại theo quy định của Luật này được thực hiện trước khi Tòa án thụ lý vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; việc yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn; vụ án hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính.

Luật này không áp dụng đối với hoạt động hòa giải, đối thoại đã được luật khác quy định.

Đính kèm file:  Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 430
Tin đã đưa