Pháp chế

title Pháp chế

Triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6” - Năm 2019
Thứ tư, 03/07/2019, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện Kế hoạch số 2246/KH-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6” - Năm 2019, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch về Tổ chức “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6” năm 2019 tại Sở Xây dựng, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Triển khai công tác tuyên truyền giáo dục và vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia công tác phòng, chống ma túy với nội dung, hình thức phù hợp với điều kiện thực tế.

2. Gắn công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy, chương trình phòng, chống ma túy với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

3. Quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nâng cao tinh thần cảnh giác và tuyên truyền đến các thành viên trong gia đình kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm vận chuyển, tàng trữ buôn bán trái phép các chất ma túy; Tích cực tham gia phát hiện, tố giác các loại tội phạm, tạo khí thế mạnh mẽ trong đấu tranh phòng, chống ma túy gia

4. Chỉ đạo các doàn thể chính trị - xã hội tích cưc tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về tác hại của ma túy, HIV, đồng thời  vận động nghiêm túc thực hiện quy ước, cam kết phòng, chống ma túy ở nơi cư trú và tại cơ quan sở.

5. Kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân tích cực tham gia thực hiện chương trình quốc gia phòng, chống ma túy. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tạo điều kiện cho mọi người tham gia phòng, chống ma túy và trở thành phong trào thực sự của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Nguồn: P. Pháp chế

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 1278
Tin đã đưa