Pháp chế

title Pháp chế

Triển khai thực hiện Thông tư số 14/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Thứ ba, 05/04/2022, 06:35 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Tải văn bản đính kèm: Thông tư số 14/2021/TT-BTP

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 274
Tin đã đưa