Pháp chế

Thông tin về cải cách thủ tục hành chính (06/10/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (20/09/2015)
Công tác công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng theo Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Xây dựng (02/08/2015)
Công tác pháp chế và tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật (02/08/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH Thiết kế Kiến trúc Xây dựng Gia Định (29/07/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH Xây dựng giao thông Hoàng Mai (27/07/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH xây dựng Dương Luân (14/07/2015)
Thông báo về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản (05/07/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Việt Bách, Công ty Cổ phần Tư vấn Khảo sát Kiểm định xây dựng Trường Sơn, Công ty TNHH SX – TM – XD Hưng Việt. (30/06/2015)
Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng năm 2014 (29/06/2015)
Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng năm 2014 (24/06/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức: Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận Tân Bình và Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Đầu tư Hỏa Long (02/06/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Phước Lộc và Công ty TNHH Xây dựng Thế Tường (01/06/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cơ điện lạnh P&M và Công ty Cổ phần Tư vấn Quy hoạch Xây dựng và Hạ tầng đô thị Hoàng An (01/06/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức: Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng Á Đông và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hà Khương (20/05/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức: Công ty TNHH Kiểm định chất lượng và Tư vấn xây dựng L&P và Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Cao Cường (20/05/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động hợp lệ của Công ty Cổ phần Phú Hòa ADP (09/05/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động hợp lệ của các tổ chức (05/5/2015) (06/05/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng MAI-ARCHI (05/05/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức: Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng giao thông phía Nam, Công ty TNHH KORN (VN), Công ty TNHH Sài Gòn Nội Thất (04/05/2015)