Pháp chế

Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng theo Thông tư số 17/20106/TT-BXD (25/08/2016)
Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng theo Thông tư số 17/20106/TT-BXDSở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (24/08/2016)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi lại sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (23/08/2016)
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị phổ biến các Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện các Nghị định của Chính phủ về đầu tư xây dựng công trình, hoạt động xây dựng và quản lý nhà ở (16/08/2016)
Thông báo về cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD (10/08/2016)
Thông báo về việc phổ biến các Thông tư thực hiện Nghị định 59/2015/NĐ-CP (18/07/2016)
Thông báo Về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (lần thứ I/2016) (18/07/2016)
Triển khai thử nghiệm hệ thống đánh giá sự hài lòng của tổ chức và người dân (đợt 2) tại 
5 sở và 24 quận, huyện (11/05/2016)
Một số nội dung quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình (10/05/2016)
Tài liệu tuyên truyền Luật Xây dựng (27/04/2016)
Thông báo về việc tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề và chưa tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/04/2016)
Về việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng (29/02/2016)
Thông báo tổ chức Hội nghị triển khai Luật Nhà ở năm 2014, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở năm 2014, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 (26/11/2015)
Thông tin về cải cách thủ tục hành chính (06/10/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (20/09/2015)
Công tác công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng theo Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Xây dựng (02/08/2015)
Công tác pháp chế và tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật (02/08/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH Thiết kế Kiến trúc Xây dựng Gia Định (29/07/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH Xây dựng giao thông Hoàng Mai (27/07/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH xây dựng Dương Luân (14/07/2015)