Pháp chế

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản kỳ IV/2016 (23/11/2016)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản kỳ IV/2016 (16/11/2016)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (Kỳ V/2016) (16/11/2016)
Danh sách thí sinh đạt yêu cầu thi sát hạch cấp chứng chỉ môi giới bất động sản (Kỳ 3/2016 (13/11/2016)
Ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (10/11/2016)
Công khai danh mục quy trình giải quyết hồ sơ hành chính thuộc phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (10/11/2016)
Công văn số 17055/SXD-PC ngày 03/11/2016 của Sở Xây dựng v/v hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm đá Granite của các đơn vị trực thuộc Quân khu 7 gửi Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (10/11/2016)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (Kỳ IV/2016) (01/11/2016)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản kỳ III năm 2016 (26/10/2016)
Danh sách thí sinh thi lại kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản kỳ II năm 2016 (lần II) (26/10/2016)
Danh sách thí sinh thi lại kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản lần thứ II/2016 vào ngày 27/10/2016 (lần 2) (17/10/2016)
Danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản tại kỳ thi sát hạch tổ chức ngày 30/9/2016 (07/10/2016)
Kết quả kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản ngày 30/9/2016 (07/10/2016)
Thông báo Về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (Kỳ III/2016) (29/09/2016)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (25/09/2016)
Đề nghị các Ủy ban nhân dân quận-huyện góp ý: Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện (25/09/2016)
Công bố bộ câu hỏi trắc nghiệm thí điểm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề và Phần mềm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (21/09/2016)
Danh sách cá nhân đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản tại kỳ thi sát hạch do Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 31/8/2016 (11/09/2016)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (lần thứ II/2016) (04/09/2016)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (30/08/2016)