Pháp chế

Một số nội dung quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình (10/05/2016)
Tài liệu tuyên truyền Luật Xây dựng (27/04/2016)
Thông báo về việc tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề và chưa tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/04/2016)
Về việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng (29/02/2016)
Thông báo tổ chức Hội nghị triển khai Luật Nhà ở năm 2014, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở năm 2014, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 (26/11/2015)
Thông tin về cải cách thủ tục hành chính (06/10/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (20/09/2015)
Công tác công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng theo Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Xây dựng (02/08/2015)
Công tác pháp chế và tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật (02/08/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH Thiết kế Kiến trúc Xây dựng Gia Định (29/07/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH Xây dựng giao thông Hoàng Mai (27/07/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH xây dựng Dương Luân (14/07/2015)
Thông báo về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản (05/07/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Việt Bách, Công ty Cổ phần Tư vấn Khảo sát Kiểm định xây dựng Trường Sơn, Công ty TNHH SX – TM – XD Hưng Việt. (30/06/2015)
Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng năm 2014 (29/06/2015)
Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng năm 2014 (24/06/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức: Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận Tân Bình và Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Đầu tư Hỏa Long (02/06/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Phước Lộc và Công ty TNHH Xây dựng Thế Tường (01/06/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cơ điện lạnh P&M và Công ty Cổ phần Tư vấn Quy hoạch Xây dựng và Hạ tầng đô thị Hoàng An (01/06/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức: Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng Á Đông và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hà Khương (20/05/2015)