Pháp chế

Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Giao thông Mê Kông, Công ty Cổ phần Kiến trúc PI và Công ty TNHH Indochine Engineering Việt Nam (20/04/2015)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2014 của Sở Xây dựng (19/04/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Chi nhánh Công ty TNHH Archicentre (VIệt Nam) (17/04/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Chi nhánh Công ty TNHH quốc tế T.Y.LIN Việt Nam - tại Thành phố Hồ Chí Minh (10/04/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH tư vấn - thiết kế - xây dựng Điện Thành Tín (10/04/2015)
Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) lấy ý kiến nhân dân (06/04/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức ngày 31/3/2015 (03/04/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức ngày 25/3/2015 (30/03/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức ngày 24/3/2015 (26/03/2015)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2014 của Sở Xây dựng (19/02/2015)
Danh sách các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng đã nộp hồ sơ từ ngày 04/02/2015 đến ngày 09/02/2015 (03 tổ chức) đủ điều kiện để đăng tải lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng (10/02/2015)
Danh sách các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng đã nộp hồ sơ từ ngày 19/01/2015 đến ngày 03/02/2015 (06 tổ chức) đủ điều kiện để đăng tải lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng (04/02/2015)
Danh sách các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng đã nộp hồ sơ từ ngày 25/12/2014 đến ngày 19/01/2015 (11 tổ chức) đủ điều kiện để đăng tải lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng (26/01/2015)
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình GS1-08-18090-A (05/01/2015)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ngày 24/12/2014 (05/01/2015)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ngày 29/12/2014 (05/01/2015)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng ngày 29/12/2014 (05/01/2015)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản ngày 29/12/2014 (05/01/2015)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ngày 24/12/2014 (30/12/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ngày 24/12/2014 (30/12/2014)