Pháp chế

Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ngày 10/12/2014 (14/12/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp lại Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựngngày 10/12/2014 (14/12/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ngày 01/12/2014 (04/12/2014)
Thông báo công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức (đã nộp hồ sơ từ ngày 13/10/2014 đến ngày 01/12/2014) (04/12/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng ngày 24/11/2014 (29/11/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ngày 24/11/2014Ngày 24/11/2014 (28/11/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ngày 24/11/2014 (27/11/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ngày 28/11/2014 (27/11/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ngày 12/12/2014 (24/11/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ngày 24/11/2014 (24/11/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng ngày 17/11/2014 (22/11/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng ngày 15/10/2014 (21/11/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư định giá xây dựng ngày 14/11/2014 (19/11/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng ngày 14/10/2014 (18/11/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng ngày 11/11/2014 (16/11/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng ngày 07/11/2014 (12/11/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng ngày 06/10/2014 (10/11/2014)
Danh sách cá nhân đã được cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản tháng 10/2014 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (05/11/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư định giá xây dựng ngày 30/10/2014 (04/11/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng ngày 29/10/2014 (03/11/2014)