Pháp chế

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội và Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 15/12/2021 về tổ chức phiên tòa trực tuyến (05/04/2022)
Nghị định số 100/2021/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê (30/03/2022)
Câu hỏi và giải đáp đã được Cục Quản lý hoạt động xây dựng và Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng giải đáp theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 03603/SXD-PC ngày 31/12/2021 (23/03/2022)
Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ Quy định về lệ phí trước bạ (17/01/2022)
Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản (17/01/2022)
Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (17/01/2022)
Triển khai khảo sát online đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (07/01/2022)
Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg ngày 06/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt (16/12/2021)
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, tập huấn Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và các Nghị định quy định chi tiết thi hành (11/11/2021)
Hội nghị trực tiếp và trực tuyến tập huấn, phổ biến Luật Xây dựng và các Nghị định hướng dẫn thi hành (11/11/2021)
Thông báo về việc tổ chức phổ biến, tập huấn Luật Xây dựng số 62/2020/QH14, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP (Thông báo lần 2) (29/10/2021)
Thông báo về việc tổ chức phổ biến, tập huấn Luật Xây dựng số 62/2020/QH14, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP (25/10/2021)
Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 15/9/2021 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư (15/10/2021)
Công văn số 9424/SXD-PC ngày 12/10/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện đề xuất đối sách chống dịch Covid - 19 sau ngày 15/9/2021 (13/10/2021)
Tài liệu tuyên truyền, giới thiệu về Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn TP.HCM (13/10/2021)
Công văn số 9225/SXD-PC ngày 04/10/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính (04/10/2021)
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành (01/10/2021)
Công văn số 9010/SXD-PC ngày 23/9/2021 của Sở Xây dựng về việc kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp bị tác độntg bởi dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM (23/09/2021)
Giới thiệu một số tài liệu, infographic phục vụ công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 (20/09/2021)
Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (17/09/2021)