Pháp chế

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội và Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 15/12/2021 về tổ chức phiên tòa trực tuyến (05/04/2022)
Nghị định số 100/2021/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê (30/03/2022)
Câu hỏi và giải đáp đã được Cục Quản lý hoạt động xây dựng và Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng giải đáp theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 03603/SXD-PC ngày 31/12/2021 (23/03/2022)
Kế hoạch số 2635/KH-SXD-PC ngày 21/3/2022 của Sở Xây dựng về hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TPHCM (22/03/2022)
Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 19/01/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TPHCM (21/01/2022)
Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ Quy định về lệ phí trước bạ (17/01/2022)
Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản (17/01/2022)
Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (17/01/2022)
Triển khai khảo sát online đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (07/01/2022)
Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg ngày 06/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt (16/12/2021)
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, tập huấn Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và các Nghị định quy định chi tiết thi hành (11/11/2021)
Hội nghị trực tiếp và trực tuyến tập huấn, phổ biến Luật Xây dựng và các Nghị định hướng dẫn thi hành (11/11/2021)
Thông báo về việc tổ chức phổ biến, tập huấn Luật Xây dựng số 62/2020/QH14, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP (Thông báo lần 2) (29/10/2021)
Thông báo về việc tổ chức phổ biến, tập huấn Luật Xây dựng số 62/2020/QH14, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP (25/10/2021)
Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 15/9/2021 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư (15/10/2021)
Công văn số 9424/SXD-PC ngày 12/10/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện đề xuất đối sách chống dịch Covid - 19 sau ngày 15/9/2021 (13/10/2021)
Tài liệu tuyên truyền, giới thiệu về Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn TP.HCM (13/10/2021)
Công văn số 9225/SXD-PC ngày 04/10/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính (04/10/2021)
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành (01/10/2021)
Công văn số 9010/SXD-PC ngày 23/9/2021 của Sở Xây dựng về việc kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp bị tác độntg bởi dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM (23/09/2021)