Pháp chế

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I và chương trình trọng tâm công tác Quý II năm 2021 (12/03/2021)
Rà soát văn bản của Thành phố sau khi Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 95/QĐ-BXD ngày 29/01/2021 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020 (10/03/2021)
Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (09/03/2021)
Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 (09/03/2021)
Công văn số 2272/SXD-PC ngày 25/02/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai thí điểm đề án đối thoại trực tuyến và thi hành hành án bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật (01/03/2021)
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 của Sở Xây dựng (01/03/2021)
Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của Chủ tịch UBND TPHCM Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND TPHCM hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020 (25/01/2021)
Giao lưu trực tuyến: Xây nhà ở thành phố, làm sao để giảm phiền phức? (21/01/2021)
Báo cáo tình hình xử lý các văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố qua các chuyên đề rà soát văn bản năm 2019-2020 (21/01/2021)
Báo cáo tình hình xử lý các văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố qua các chuyên đề rà soát văn bản năm 2019-2020 (21/01/2021)
Thông báo số 902/TB-SXD-PC ngày 19/01/2021 của Sở Xây dựng về việc triệu tập tham gia chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề “Đảm bảo chất lượng xây dựng nhà ở và phòng ngừa hư hỏng công trình lân cận” (19/01/2021)
Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản năm 2020 (14/01/2021)
Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (08/01/2021)
Báo cáo công tác hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020 (05/01/2021)
Báo cáo tiến độ xử lý văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp tại kết quả hệ thống hóa kỳ 2014-2018 (05/01/2021)
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật năm 2021 tại Sở Xây dựng (05/01/2021)
Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (29/12/2020)
Báo cáo hoạt động Đối thoại Doanh nghiệp – Chính quyền 06 tháng cuối năm 2020 và Kế hoạch hoạt động 06 tháng đầu năm 2021 (04/12/2020)
Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 (20/11/2020)
Báo cáo hoạt động Hội, Hiệp hội năm 2020 (18/11/2020)