Pháp chế

Quyết định số 484/QĐ-BXD ngày 29/05/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng có thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (13/07/2017)
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích (Ban hành kèm theo Công văn số 6682/SXD-VP ngày 16/5/2017 của Sở Xây dựng) (13/07/2017)
Đề nghị góp ý Dự thảo Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng (01/06/2017)
Danh sách Kết quả xét tuyển viên chức năm 2016 (Ban hành kèm Công văn số 6108/SXD-TCCB ngày 08/5/2017 của Sở Xây dựng) (09/05/2017)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản kỳ V/2016 và Danh sách thí sinh thi lại kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản kỳ IV/2016 (lần 2) (25/12/2016)
Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản kỳ 4 năm 2016 (19/12/2016)
Thông báo về việc thực hiện mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng (15/12/2016)
Thư mời tham dự Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp - chính quyền Thành phố về quản lý xây dựng, chỉnh trang và phát triển đô thị (05/12/2016)
Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 (28/11/2016)
Danh sách thí sinh thi lại kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản kỳ III/2016 (lần 2) (23/11/2016)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản kỳ IV/2016 (23/11/2016)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản kỳ IV/2016 (16/11/2016)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (Kỳ V/2016) (16/11/2016)
Danh sách thí sinh đạt yêu cầu thi sát hạch cấp chứng chỉ môi giới bất động sản (Kỳ 3/2016 (13/11/2016)
Ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (10/11/2016)
Công khai danh mục quy trình giải quyết hồ sơ hành chính thuộc phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (10/11/2016)
Công văn số 17055/SXD-PC ngày 03/11/2016 của Sở Xây dựng v/v hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm đá Granite của các đơn vị trực thuộc Quân khu 7 gửi Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (10/11/2016)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (Kỳ IV/2016) (01/11/2016)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản kỳ III năm 2016 (26/10/2016)
Danh sách thí sinh thi lại kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản kỳ II năm 2016 (lần II) (26/10/2016)