Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Phước Trung về thông tin danh sách chung cư, công trình nằm trong diện phá dỡ cải tạo năm 2020 (30/11/2020)
Tổng hợp Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành (28/10/2020)
Một số quy định mới liên quan đến lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (từ tháng 12/2019 đến ngày 07/8/2020) (23/09/2020)
Tổng hợp văn bản pháp luật về xây dựng (sắp xếp theo thời gian ban hành) (18/09/2020)
Trả lời câu hỏi của bà Nguyễn Thị Thủy Tiên, hỏi về Dự án Chương Dương Home quận Thủ Đức (23/09/2020)
Trả lời câu hỏi của ông Phan Trung Hiền, hỏi về tiến độ dự án Gem Riverside - chủ đầu tư Đất Xanh Group (23/09/2020)
Trả lời câu hỏi của ông Phan Ri, hỏi về tình trạng dự án An Sinh (tên thương mại Asa light) Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (26/08/2020)
Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Khánh Toàn, hỏi về việc xin thông tin chính xác về căn hộ The Park Residence Phước Kiển, Nhà Bè (26/08/2020)
Trả lời câu hỏi của bà Nguyễn Thị Nhương, hỏi về việc chủ đầu tư có bắt buộc phải cử người tham gia ban quản trị nhà chung cư hay không (31/08/2020)
Trả lời câu hỏi của bà Nguyễn Thị Biên, hỏi về "Hoàn công không được do đổi luật" (31/08/2020)
Trả lời câu hỏi của ông (bà) Nguyễn Tấn Kiệt, hỏi về cấp phép xây dựng (31/08/2020)
Trả lời câu hỏi của ông (bà) Trần Xuân hỏi về "Cải tạo nhà ở làm xưởng sản xuất trong khu dân cư" (31/08/2020)
Trả lời câu hỏi của ông (bà) Trần Đình Lộc, hỏi về "Có phải công trình xây dựng không?" (31/08/2020)
Trả lời câu hỏi của ông Phan Văn Quỳnh, hỏi về "Thi công thử cọc dự án" (31/08/2020)
Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Văn Quang, hỏi về cấp phép xây dựng (31/08/2020)
Trả lời câu hỏi của ông (bà) Nguyễn Thành Vàng, hỏi về xin phép xây dựng tại huyện Bình Chánh (31/08/2020)
Trả lời câu hỏi của ông (bà) Nguyễn Phú Mỹ, hỏi về cấp phép xây dựng (31/08/2020)
Trả lời câu hỏi của ông Tiên Anh Tuấn, hỏi về việc xây thêm gác lửng (31/08/2020)
Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Thoại Cương, hỏi về hội nghị nhà chung cư (31/08/2020)
Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Mạnh Phúc, hỏi về việc chủ đầu tư không chịu tổ chức hội nghị chung cư bàn giao cho dân cư (31/08/2020)
Trả lời câu hỏi của bà Nguyễn Thị Phương Lan, hỏi về điều kiện cấp giấy sở hữu nhà ở (05/08/2020)
Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Viết Thao, hỏi về nhà ở xã hội Vĩnh Lộc Dgold (06/08/2020)
Trả lời câu hỏi của Ông Bùi Văn Tùng, hỏi về lệ phí cấp chứng nhận hợp chuẩn kính xây dựng nhập khẩu (27/07/2020)
Trả lời câu hỏi của Bà Huỳnh Thị Liễu về thẩm định thiết kế cơ sở (20/07/2020)
Trả lời câu hỏi của Ông Nguyễn Thế Vinh về đánh số tầng, số nhà (26/06/2020)
Trả lời câu hỏi của Bà Trần Thị Ngọc Điểm về Thẩm định hồ sơ mua nhà ở xã hội (26/06/2020)
Trả lời câu hỏi của Ông Nguyễn Công Hiệu về Thủ tục thông báo về việc cho thuê nhà ở đối với chủ sở hữu là cá nhân nước ngoài theo điểm a khoản 2 Điều 162 Luật Nhà ở (19/06/2020)
Trả lời câu hỏi của người dân về Tiêu chuẩn thiết kế xây dựng công trình (28/04/2020)
Trả lời câu hỏi của người dân về việc lập Phiếu yêu cầu nghiệm thu (28/04/2020)
Trả lời câu hỏi của người dân về việc công khai thông tin đơn vị quản lý nhà chung cư trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng (27/05/2020)